fejléc


Pünkösdi gondolatok - Mi vagy ki a Szentlélek?

Pünkösdi gondolatok 2016

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, ezért a pontos megfogalmazás, hogy

Ki a Szentlélek?

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek – ahogyan az Atya és a Fiú is – egy létező személy, nem pedig egy személytelen erő.

A Szentlélek munkája

A Szentlélek szüntelenül munkálkodik az újjászületett ember szívében és életében. Tanítja, vezeti, tanácsolja, megfeddi, bátorítja és vigasztalja a hívőt.

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14,16-18)

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14,26)

„amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16,13)

Olvasva a fenti igeverseket, a Pártfogó szóval kapcsolatban eszembe jutott a társadalomban működő pártfogói felügyelet.

Pártfogót minden esetben a bíróság, illetve az ügyészség rendelhet el olyan személy mellé, aki a korábbiakban bűncselekményt követett el.

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése, továbbá, hogy az elkövető szembesüljön tettének következményeivel, valamint az elkövető ellenőrzésével és támogatásával csökkentse a bűnismétlés veszélyét.

Mivel minden ember bűnös (volt), ezért mindenkinek szüksége van a Szentlélek pártfogói felügyeletére, aki pártfogolja mindazt, aki Vele együttműködik.

A Lélek az, aki tud nekünk segíteni, hogy a jövőben ne kövessünk el további bűnöket, ne legyünk „visszaesők”. A Szentlélek támogatására, ellenőrzésére, irányítására, felügyeletére hagyatkozva kisebb az esélye annak, hogy a jövőben újabb bűnt kövessünk el.

Csak egy kis tollvonás

Több alkalommal megtapasztaltam már én is a Szentlélek pártfogói munkáját. Hadd osszak meg egy esetet az Olvasókkal.

Ez év elején gyermekeim sorozatos betegségei miatt - mivel több alkalommal is táppénzen vagy szabadságon voltam - nem tudtam úgy teljesíteni a munkahelyemen, ahogy szerettem volna, illetve, ami az elvárásoknak is megfelel. S mivel havonta „számot” kell adni az elvégzett feladatokról, ez a jelentésekben is megmutatkozott. Jóval alacsonyabb statisztikai adatokat tudtam felmutatni a munkámról, melyet a szakmai vezetőnek továbbítani kellett. Mielőtt elküldtem volna a jelentésemet, átvillant a gondolataim között, hogy egy tollvonással máris szebbé lehetne tenni az adatokat és mindez (talán) ki sem derülne. De a Szentlélek pártfogói tevékenysége azonnal működésbe lépett és amilyen hirtelen jött ez a gondolat, olyan sebességgel tovább is „küldtem”, nem engedtem, hogy helyet kapjon ez a csalás az életemben. Ehelyett, a jelentésemmel együtt egy rövid levelet mellékeltem a vezetőnek, melyben őszintén leírtam a kis számok okát és azt, hogy én sem vagyok ezzel megelégedve és nekem sem ez volt a tervem. Elküldtem. Rövid időn belül kaptam is választ a levelemre, melyben nem a letolás, a szankció, vagy amire még számítottam, hogy a következő hónapban pótoljam be állt, hanem a teljes mértékű megértés.

Örülök, hogy a Szentlélek pártfogói, bűnelkövetés megelőző munkájára figyeltem és nem engedtem a „csak egy kis tollvonás” kísértésnek.

A Szentlélek a nem-keresztények felé is lát el feladatot. Meggyőzi az emberek szívét arról, hogy bűnösök– hogy szükségük van Isten megbocsátására; hogy Jézus igaz; hogy helyettük halt meg, az ő bűneikért; és hogy végül eljön Isten ítélete a világra és azokra, akik nem ismerik (János 16,8-11). A Szentlélek ösztönzi a szíveket és elméket, és arra hív, hogy az emberek térjenek meg és forduljanak Istenhez megbocsátásért és új életért.

Nagy Krisztina
Pünkösdi gondolatok - További cikkek:
lablec
Copyright Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet - 2024.

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 46/A
adószám: 19292191-1-05
E-mail:
lablec