fejléc


Húsvéti gondolatok - Húsvéti öröm

Húsvéti gondolatok 2017

Elhengerítve már a sziklatömb,
kitátva tátong már a sziklabolt.
Ujjongva hirdeti a menny s a föld:
Halleluja, az Úr feltámadott!

És hirdetik az első szemtanúk,
hogy újra él a drága Messiás,
ezzel telik meg szívük és szavuk,
már nem érdekli őket semmi más

E szent öröm bennünk is győzze le
a félelembe bújt önérdeket,
s szívünk az élő Krisztus töltse be
bátor szólással gyávaság helyett!

Bizonyságul, hogy Teste nem halott,
vigyük ma is mindnyájan szerteszét,
hogy halálával életet adott,
s hogy feltámasztja minden gyermekét!

Bizonyságul éljük ez örömöt,
s a most is élő Krisztus életét,
ki mint a fán a kínhalál előtt,
most is kitárja értünk szent kezét.

És mondjuk el: e földre értünk jött,
értünk halt meg, s fel értünk támadott!
Fogadjuk hát ma még szívünkbe őt,
nyíljék meg már e büszke sziklabolt!

Balog Miklós
Húsvéti gondolatok - 2017 - További cikkek:
lablec
Copyright Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet - 2023.

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 46/A
adószám: 19292191-1-05
Molnár István gyülekezetvezető - Tel.:+36 20 886 8935 - E-mail:
lablec